Monthly Archives: marec 2022

Mraky vždy prichádzali od hôr. Sprvu drepeli medzi štítmi, potom sa rozduneli a skĺzli do údolia, kde plnili žľaby, studne a korytá riek. Ale odkiaľ sa vzali medzi horami, to nebolo celkom jasné. „Či ti, Myšohlávka, niekedy napadlo, odkiaľ sa berie dážď?“ Hoci pochádzala Myšohlávka z Rovného ľudu, vek, čo jej sedel na pleciach, ju premenil na drobnú postavičku, ktorú…

Read more

Predstav si, že by za oknom nebolo vonku. Hm? Ako to myslíš? Jednoducho. Za oknom by bolo ďalšie dnu. Naše okno – to, cez ktoré raz preniká slnečné, raz mesačné svetlo – a okno suseda naproti… Myslíš pána Antona? Myslím pána Antona. Predstav si, že by toto naše okno a tamto jeho okno boli v skutočnosti jedno a to isté…

Read more

Zatiaľ čo na Strechách džentlmeni otvárali dámam dvere a spávať sa mohlo len s jedným partnerom, dole v Podkroví platilo iba jedno skutočné pravidlo. Nikdy nezhasnúť. Vždy som mala rada šero, ktoré sa zakrádalo po kútoch v skorých ranných hodinách. Bolo v ňom chvenie, čosi znepokojivé, ale nie nebezpečné. Šero, ktoré som mala doma, som dobre poznala a ono poznalo…

Read more

Príbeh, ktorý vám rozpoviem, pochádza z dnes už takmer zabudnutých vekov. Z dávnych čias, keď ešte na nebo vychádzali dva mesiace a lesný duch Stromovlad dával zvieratám dobrú noc. V tých dobách vládli iní vládcovia a svet sa riadil inými pravidlami ako dnes. Minulosť, zahalená prikrývkou hmly, však predchádzala dnešku – a to, čo sa vtedy udialo, zmenilo cestu Osudu…

Read more

Južne od severu a severne od juhu, len čosi východnejšie, než je západ a trochu viac na západ, než je východ, inými slovami priamo uprostred mapy rozprestiera sa zvlnená zelená pláň. Nízke kopce a nehlboké doliny sú domovom hobitov. Ten kraj, pre lepší prehľad, je rozdelený na dve časti – Horný Dol a Dolný Hor. Vládne mu Guľatý gróf, hobit…

Read more

5/5